IKT – põhine õppemäng

Tegin õppemängu kodulehel learningapps.org – https://learningapps.org/4862170

Minu õppemängu eesmärk on mänguline õppimine – lapse mälu testimine, kirjeldamisoskus, lugemisoskus, jutu loomise oskus, IKT vahendite kasutamise oskus, loovuse kasutamine jms.

Mängu sihtrühmaks on 3+ vanused lapsed, olenevalt vanusest siis lisaülesannete loomine lastele või lastega.

Valdkonnad – matemaatika(ruutude kokkulugemine jms) keel ja kõne(sõnade lugemine, sõnadest ja piltidest jutu loomine jms), IKT vahendite kasutamine(memoriini avatud piltide väljaprintides beeboti programmeerimine paaride leidmiseks jms), mina ja keskkond, koostööoskus laste vahel

Advertisements

Eelkooliealistele lastele suunatud veebipõhise õppemängu analüüs

Minu valitud veebikeskkonnaks sai https://muki.loremipsum.ee/  ja seda puhtalt kodulehekülje lihtsuse tõttu, ei mingit rasket mängu otsimist, ei mingit rahalist kohustust, lihtne ja lastele mugav kasutada.

mukimuri

Keskkond on loodud Kersti Klauksi poolt ja sisaldab endas kuute mängu – mängud on mõeldud nii eelkooliealistele kui ka algklassi lastele. Õppemänge on erinevatest valdkondadest – keel ja kõne, matemaatika ning üks mäng ka lihtsalt ajaviiteks – pusle – kuigi ka see õpetab meid teatud asjades.

Mängude koostamisel on kindlasti lähtutud koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, kuigi kasutatud võiks olla rohkem valdkondi. Õpetaja saab antud mänge kindlasti ära kasutada nii õpitu kinnistamiseks kui ka rühmatööna või individuaalselt alles asju õppides.

ÕPPEMÄNG: LOENDA!

mukimuri loendamukimuri loenda 1mukimuri loenda 2

Mängu saab mängida 5-7 aastaste lastega, lihtsam ja kasulikum on kui laps oskab juba ise lugeda ning tunneb numbreid, kuigi takistuseks pole ka see kui ta ei tunne – saab koos vanema või õpetajaga lugeda ja tegutseda. Mängu võib mängida igal ajahetkel – eriti just loendamise õppimisel/numbrite õppimisel.

Valitud mängu saab mängida nii kodus vanemaga või lasteaias koos õpetajaga, tegutseda saab näiteks nii rühmas kui ka individuaalselt. Õpetaja saab mõelda ka lisaülesandeid või ülesandeid mänguga seotult. Mängus on ka kindel tegelane mukimuri, kellega laps koos ülesandeid lahendab – mukimuri on nimelt igas mängus koos lapsega tegutsemas. Mukimuri motiveerib ja kiidab last tublisti , kuid puudub otsene eksimisvõimalus – ei saa lihtsalt valesti vastata ning puudub ka mingisugune lisamotivatsioon – raskem , keskmine, kerge taseme valimine.

Seosed õppe-ja kasvatustegevuse valdkondadega: 

Keel ja kõne – laps saab lugeda, mida ta loendab – saab lugeda ka kiitust, mida mukimuri annab.

Matemaatika – laps oskab loendada, tunneb numbreid, õpib arvude õiget järjekorda, õpib numbrite sümboleid

Seosed üldoskustega:

Mänguoskused – tunneb mängust rõõmu ning on suuteline mängule keskenduma, kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid.

Tunnetus ja õpioskused – laps tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi, rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel

Mängu plussid:

Lihtne ja konkreetne

Saab mängida nii individuaalselt kui rühmatööna

Sobib hästi lisaülesandeks

Eksimisruumi pole

Mängul on kindlad eesmärgid

Miinused

Puuduvad reeglid/juhendid

Vähe mänguvalikut

Võiks olla rohkem lõimitud

Võiks olla erinevad raskusastmed

Õpileping

Minu õpileping aine IKT-PÕHISED ÕPPEMÄNGUD JA EELKOOLIEALISE LAPSE ARENG kohta.

  1. Ootused ja soovid ainele – Soovin saada head ülevaadet eelkooliealistele lastele ea- ja jõukohastest IKT-põhistest õppemängudest ja nende arengust. Kuna ma ei ole siiani väga kokkupuutunud IKT vahenditega siis ootan õppejõududelt ja juhendajatelt palju juhendamist ja abi. Soovin,et mul tekiks oskused IKT vahendite ja mängude kasutamiseks laste õpetamisel.
  2. Eesmärgid – Tahaksin õppida ise erinevaid mänge looma ja samuti tahaksin ka leida ja avastada paljusid juba loodud mänge, mida saaksin edaspidiselt oma töös kasutada.
  3. Vahendid – Vahenditeks on nii minu arvuti kui ka minu ideed. Kasutan nii interneti abi kui ka õppejõudude poolt antud materjale, sealhulgas ka edidaktikum ja õis.
  4. Hindamine – Hindan ennast vastavalt oma progressile ja tehtud tööle ning õpitule. Kas ja kuidas ma oskan ja saan edaspidi oma õpitut oma töös kasutada.

Hariduslik õppemäng

Minu valitud õppemängu nimeks on Sõna snäkk ning selle mängu loojaks on APNAX games(kodulehte kahjuks ei leidnud). Mängu juhendis pole otseselt kirjas mis vanusele see on, aga kuna mäng nõuab endast  tähtede tundmist ja sõnade arvamist, siis arvan,et mäng on pigem vanusele 5+ või isegi veel vanematele, oleneb muidugi lapsest. Laadisin mängu Play poest nii oma telefoni kui ka tahvelarvutisse. Mäng arendab mõtlemist ja loogilisust, aitab arendada mälu ja tähtede tundmist ning sõnade kokku panemist ja arvamist.

Mängu eesmärgiks on avastada kõik peidetud sõnad, tuleb libistada tähti,et moodustada sõnad ja lahendada sõnapusled. Mäng on väga sõltuvust tekitav, treenib aju ja õigekirja oskust.

Mängu avades mängib taustaks mõnus rahulik muusika ja kirjelduseks tuleb ette õpetus, mida ja kuidas mängus teha tuleb. Mäng on huvitavalt ja värviliselt ülesehitatud, st sõna peab inimene looma kandikule, tähed võtma piknikulinalt ja ümberringi on pandud ka erinevad toiduained, sellest ka mängu nimi – Sõna snäkk. Mängus tuleb tähti sõrmega kokku tõmmata ja vastava arvu tähtedega sõnad luua. Kui oled oma sõnad valmis saanud, kiidab mäng sind ja teatab,et tase on ilusti läbitud ja saab järgmisele tasemele liikuda.

  Sõna Snäkk - Sinu piknik koos sõnadega! – ekraanipilt

  Sõna Snäkk - Sinu piknik koos sõnadega! – ekraanipilt

  Sõna Snäkk - Sinu piknik koos sõnadega! – ekraanipilt

Mängujuhend Play poes ei anna väga õiget ettekujutust mängus toimuvale, see tähendab,et kirjeldatud on paari lause ja sõnaga, mis mängus toimub ja teha tuleb. Tegu pole otseselt Eesti publikule tehtud mänguga, see tähendab, et sama mängu on olemas peaaegu,et igas keeles, seega pole mängu teinud firma mängu juhendiga väga vaeva näinud, samas äpis endas on mängujuhend selge ja konkreetne, mida, aga pole on kirjeldav algus, mis esimest korda mängivale lapsele selgelt näitaks, mida ja kuidas teha tuleb. Kuigi selle, mida teha tuleb, leiab lihtsasti seadetest, kus näidatakse, mis nupp mida teeb jms. Seadest on võimalik ka äpi keelt muuta ja teistes keeltes sõnu luua.

Mängu plussid:

+ Mäng on väga sõltuvusttekitav

+ Mängus on väga palju erinevaid tasandeid

+Mängus on võimalik kasutada nii sõprade abi kui küsida vihjet

+Uuesti alustamise võimalus

+Selge graafika, värvilised pildid

+Erinevate tasemete vastused on internetis olemas(kuid sellel on ka omad miinused, st kõik tasemed ei pea paika ja on igal mängijal tegelikult erinevad)

+Võimalus kogu perega sõnu arvata

+Mäng annab võimaluse teha ilma tehnoloogiata lapsele lisaülesandeid

+Lapsesõbralik

+Ei küsi lisatasusid(väljaarvatud lisamündid, millega vihjet küsida)

+Saab väga hästi mängida nii telefonis kui tahvelarvutis

+Mängus on nupp, millega saab tähtede segadust veel segamini ajada – vahel on ikka nii,et vaatad ja vaatad, aga ei tule ühtegi sõna, kui aga tähtede järjekorda muuta, saad kohe aru, mis sõnaga tegu võib olla.

Miinused:

-Mäng sobib vanematele lastele

-Mängul pole muid funktsioone

-Mängu tasemed on lõpmatud

-Sa ei saa uuele tasemele enne kui kõik sõnad arvatud

-Kuna mäng pole otseselt Eesti publikule, ei loe nad kõiki sõnu õigeks

-Vihje küsimine maksab virtuaalseid sente – mida saab ka raha eest juurde osta, kuid seda mitte ilma pin koode jms panemata. (st laps ei saa ise midagi osta)

-Mida kõrgem tase, seda keerulisem

– Äpis on kirjas,et mäng on ainult androidipõhine

-Erinevatel tasemetel korduvad täpselt samad sõnad, st näiteks nii tasemel 75 kui ka 30 võivad olla kas täpselt samad sõnad või üks-kaks erinevat sõna.

-Mingitel kindlatel tasemetel ja aegadel lööb mäng ette erinevaid reklaame nii täisekraanil kui ka allnurgas, mis võivad tekitada lapses segadust või tahtmist peale vajutada, mis rikub lapse mängu

Selle mängu juures on lisaks selle ka väga hea see,et vajadusel saab nii muusika kui muud helid välja lülitada ning terve mängu jooksul ei kustu ka ekraan, see tähendab,et laps ei pea pidevalt vanemal laskma telefoni uuesti sisse lülitada vaid saab nii kaua rahulikult mängida kuni vanem lubab. Neid seadeid annab muidugi telefoni seadetest ka muuta või tõmmata teatud äpid, mis lapse mängimise mingi aja peale katkestavad,et laps kaua telefonis ei toimetaks. Mängu mängides ei ole vahet, kas seda teha telefonis või tahvelarvutis, sõnad on suured ja nendega on lihtne sõnu teha mõlemas seadmes, seega on hea,et ei pea alati tahvelarvutit kaasas vedama ja saab hakkama ka telefoniga.

Kui laps on telefonis juba mängu selgeks saanud, annab seda lihtsasti mängida ka ilma telefonita, see tähendab,et vanem saab mängu päris elus edasi arendada. Näiteks saab ta lapsele kirjutada sõna algustähe ja lõputähe ning lasta arvata, mis tähed sõnast veel puudu on või siis kirjutada tähed segamini ja panna lapsele ette sõna tähtede arv,et laps saaks ise sõna luua. Lapsevanem saab mängu põhimõtet järgides väga palju lisaülesandeid lapsele luua ja teha, ilma,et peaks telefoni lapsele üldse kasutada andma. Lisaks sellele saab ka laps äpi kaudu uusi sõnu õppida ja vanemalt tähendusi küsida, kui ta neid veel ei tea. Kui muuta veel ka äpi keelt, saavad vanemad lapsed oma teadmisi testida ka mõnes teises keeles, mida nad samuti juba hästi valdavad.